E MERCI UN EIS SPONSOREN !

E MERCI UN EIS SPONSOREN !

 

Och un Iech, eis trei an generéis Sponsoren geet dësen Merci vun dem ganzen Veräin !

Mär sinn eis all Bewosst dass et ouni trei Sponsoren am Réck net méiglech ass esou en groussen

Veräin wéi den HB Dideleng ze leeden !

 

MERCI !