SAISONSOFSCHLOSSFEST VUN DER JUGENDKOMMISSIOUN

SAISONSOFSCHLOSSFEST VUN DER JUGENDKOMMISSIOUN

Jugendkommissioun hat all Kanner agelueden fir op den Ofschloss vun der Saison!

Déi jéngsten waren an de Parc Merveilleux op Betebuerg an déi méi grouss waren an Phantasialand !

Soumat sinn em 100 Kanner gutt verwinnt ginn !

E grousse Merci un eis onermiddlech Jugendkommissioun fir déi flott Aktivitéiten déi se mat eisen Kanner maachen !

PHOTO-2019-07-08-11-15-50 PHOTO-2019-07-06-10-42-33 PHOTO-2019-07-06-10-42-33 (2) PHOTO-2019-07-06-10-42-33 (1) PHOTO-2019-07-06-09-10-36 PHOTO-2019-07-02-19-00-34 PHOTO-2019-07-02-19-00-34 (13) PHOTO-2019-07-02-19-00-34 (12) PHOTO-2019-07-02-19-00-34 (11) PHOTO-2019-07-02-19-00-34 (10) PHOTO-2019-07-02-19-00-34 (9) PHOTO-2019-07-02-19-00-34 (8) PHOTO-2019-07-02-19-00-34 (7) PHOTO-2019-07-02-19-00-34 (6) PHOTO-2019-07-02-19-00-34 (5) PHOTO-2019-07-02-19-00-34 (4) PHOTO-2019-07-02-19-00-34 (3) PHOTO-2019-07-02-19-00-34 (2) PHOTO-2019-07-02-19-00-34 (1)

 

Attachment

PHOTO-2019-07-08-11-15-50 PHOTO-2019-07-06-10-42-33 PHOTO-2019-07-06-10-42-33 (2) PHOTO-2019-07-06-10-42-33 (1) PHOTO-2019-07-06-09-10-36 PHOTO-2019-07-02-19-00-34 PHOTO-2019-07-02-19-00-34 (13) PHOTO-2019-07-02-19-00-34 (12) PHOTO-2019-07-02-19-00-34 (11) PHOTO-2019-07-02-19-00-34 (10) PHOTO-2019-07-02-19-00-34 (9) PHOTO-2019-07-02-19-00-34 (8) PHOTO-2019-07-02-19-00-34 (7) PHOTO-2019-07-02-19-00-34 (6) PHOTO-2019-07-02-19-00-34 (5) PHOTO-2019-07-02-19-00-34 (4) PHOTO-2019-07-02-19-00-34 (3) PHOTO-2019-07-02-19-00-34 (2) PHOTO-2019-07-02-19-00-34 (1)