ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

De Comité vum HBD hat all hier Memberen op hir jäerlech Assemblée Générale invitéiert. 

20190625 Assemblee Generale HBD fb 1 20190625 Assemblee Generale HBD fb 2 20190625 Assemblee Generale HBD fb 3 20190625 Assemblee Generale HBD fb 4 20190625 Assemblee Generale HBD fb 6 20190625 Assemblee Generale HBD fb 7 20190625 Assemblee Generale HBD fb 9 20190625 Assemblee Generale HBD fb 10 20190625 Assemblee Generale HBD fb 11  20190625 Assemblee Generale HBD fb 13 20190625 Assemblee Generale HBD fb 14 20190625 Assemblee Generale HBD fb 15 20190625 Assemblee Generale HBD fb 16 20190625 Assemblee Generale HBD fb 17 20190625 Assemblee Generale HBD fb 18 20190625 Assemblee Generale HBD fb 19 20190625 Assemblee Generale HBD fb 20 20190625 Assemblee Generale HBD fb 21 20190625 Assemblee Generale HBD fb 23 20190625 Assemblee Generale HBD fb 22 20190625 Assemblee Generale HBD fb 24 20190625 Assemblee Generale HBD fb 25 20190625 Assemblee Generale HBD fb 26 20190625 Assemblee Generale HBD fb 27 20190625 Assemblee Generale HBD fb 28 20190625 Assemblee Generale HBD fb 29 20190625 Assemblee Generale HBD fb 30 20190625 Assemblee Generale HBD fb 31 20190625 Assemblee Generale HBD fb 33

 

 

 

 

Attachment

20190625 Assemblee Generale HBD fb 33 20190625 Assemblee Generale HBD fb 32 20190625 Assemblee Generale HBD fb 31 20190625 Assemblee Generale HBD fb 30 20190625 Assemblee Generale HBD fb 29 20190625 Assemblee Generale HBD fb 28 20190625 Assemblee Generale HBD fb 27 20190625 Assemblee Generale HBD fb 26 20190625 Assemblee Generale HBD fb 25 20190625 Assemblee Generale HBD fb 24 20190625 Assemblee Generale HBD fb 23 20190625 Assemblee Generale HBD fb 22 20190625 Assemblee Generale HBD fb 21 20190625 Assemblee Generale HBD fb 20 20190625 Assemblee Generale HBD fb 19 20190625 Assemblee Generale HBD fb 18 20190625 Assemblee Generale HBD fb 17 20190625 Assemblee Generale HBD fb 16 20190625 Assemblee Generale HBD fb 15 20190625 Assemblee Generale HBD fb 14 20190625 Assemblee Generale HBD fb 13 20190625 Assemblee Generale HBD fb 12 20190625 Assemblee Generale HBD fb 11 20190625 Assemblee Generale HBD fb 10 20190625 Assemblee Generale HBD fb 9 20190625 Assemblee Generale HBD fb 8 20190625 Assemblee Generale HBD fb 7 20190625 Assemblee Generale HBD fb 6 20190625 Assemblee Generale HBD fb 4 20190625 Assemblee Generale HBD fb 3 20190625 Assemblee Generale HBD fb 2 20190625 Assemblee Generale HBD fb 1