MIR GINN E MEEKRANZ MAACHEN
Et ass erëm souwäit
den 1. Mee gi mir all zesummen e Meekranz maachen
Rdv ass den 1. Mee 2015 um 9:00 Auer bei der Sportshal op der
Alliance
Bréngt iech eng Gaardeschéier (sécateur) mat!
Fir Iessen a Gedrénks ass gesuergt
All eis Kanner kréien 1 Gedrénks an 1 Wippi gratis
sot eis w.e.g. bis den 23. Abrëll Bescheed zu wéivill dir kommt.
Umeldunge beim
Doris 691 712 820
oder
Marianne 661 164 934
Jugendkommissioun vum HBDiddeleng

Nos Sponsors


 

RESULTATS

 

 

Rediff matchs