Cotisatiounen

COTISATIOUNEN

| ERWUESSENER
Aktiv Memberen: 140€
Staffcard: 50€
Offizieller: 20€
Abonnement fir 1 Joer: 125€

Dës Cotisatioune sinn ze bezuelen op de Kont:

HB DIDELENG
LU63 0030 0853 0172 0000 BGLLLULLXXX

| JONKER
Aktiv Memberen (ënner 18 Joer): 120€
Kategorie U8: 80€
Zweeten aktive Member aus där selwechter Famill (ënner 18 Joer): 80€

Dës Cotisatioune sinn ze bezuelen op de Kont:

HBD / JUGENDKOMMISSIOUN
LU52 0090 0000 1197 3716 CCRALULL