Cotisatiounen

COTISATIOUNEN 2022-2023

ERWUESSENER
Aktiv Memberen: 175€
Staffcard: 50€
Offizieller: 20€
Abonnement fir 1 Joer: 125€

Dës Cotisatioune sinn ze bezuelen op de Kont:

HB DIDELENG
LU63 0030 0853 0172 0000 BGLLLULLXXX

JONKER
Aktiv Memberen (ënnert 18 Joer): 150€
Kategorie U8: 100€
Zweeten aktive Member aus där selwechter Famill (- 18 Joer): 100€

Dës Cotisatioune sinn ze bezuelen op de Kont:

HBD / JUGENDKOMMISSIOUN
LU52 0090 0000 1197 3716 CCRALULL